رفتن به نوشته‌ها

نویسنده: sabata

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران
M.S. student of physics at Sharif University of Technology

Quantum Technologies and Society: Towards a Different Spin

طی دهه گذشته تحقیقات کوانتومی به چنان پیشرفت های فناورانه دست یافته که آن را به یک اولویت کلیدی برای سیاست علم و فناوری در سراسر جهان تبدیل کرده است. صاحبنظران این عرصه درصدد آن هستند تا با هدف نزدیک کردن فاصله علم و جامعه، از شکستهای فناوریهای کوانتومی در مرحله اجرا جلوگیری کنند.

‎کلیپ آموزشی معرفی ماژول “IT how to wiki” راهنمای EU funding & tenders برای مبتدیان

در پورتالFunding & Tender Opportunities  افق اروپا سیستمهای IT-ی وجود دارد که تمامی فعالیتهای مشارکت کنندگان باید بواسطه آنها صورت پذیرد. کلیپ آموزشی ارائه شده، به معرفی…

فراخوان اظهار تمايل، جهت همکاری متخصصان در ارزیابی و داوری پروژه های افق اروپا 2021 تا 2027

ترویج همکاری‌های بین‌المللی پژوهشی، نیروهای متخصص و متعهد نقش مهمی در بهره‌برداری مناسب از نظام نوآوری فناوری کشور ایفا می‌کند. یکی از فرصتهایی که نخبگان می توانند در آن به فعالیتهای بین المللی دست پیدا کنند، طرح افق اروپا (HORIZON EUROPE 2021-2027) می باشد.

Emergence of a finite-size-scaling function in the supervised learning of the Ising phase transition

نویسندگان مقاله: Dongkyu Kim, Dong-Hee Kim تاریخ و محل انتشار: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment,2021 در این مقاله ارتباط بین یادگیری نظارت شده…